Made in Barcelona

Our clothing is designed
& manufactured in our city

Timeless and
sustainable pieces

Do you want to buy?

Send us an e-mail

Sales

Explore our shop to find your sale

Name: Videos

Explore

“Els plecs, els frunzits i els petits detalls són alguns dels elements més característics dels patrons de Name:, presents en totes les seves col·leccions potencien la idea d’una elegància més urbana.”